Hózsa Éva
Idevonzott irodalom
Tartalom
OVIDIUS ÉS AZ ÚJ MÚZSA SZÍNRE LÉP
A rátótiak mint a „tudniillik-attitűd" regénye
Csáth Géza naplói (1897–1903)
A száműzetés poétikája
(A Majtényi-olvasás posztovidiusi időjátékának nyomában)
Egy kapcsolathálózat távlatos aspektusa
(Szenteleky Kornél–Németh László–Csuka Zoltán)
A Szenteleky-kultusz regénybeli lenyomata
(Börcsök Erzsébet: Eszter)
A hatvanas évek étvágypoétikája
(A Symposion-elmozdulásról, a falánk kapcsolatokról)
Weöres Sándor és a vajdasági magyar irodalom
(Néhány újabb szempont felvetése)
A Symposion kulturális kontextusa
Két határregény
A reprodukálhatóság értékei (a közép-európai utakon)
Juhász Erzsébet: Határregény
Láttatok már tücsköt hajnalban hegedülni?
(Herceg János: Három scherzo)
A beszédes Török Ádámok zárt tárgyalása
(Beszédek Gion Nándor szövegvilágában)
A választalan világ kérdezője
(Jung Károly. Mogorva Héphaisztosz)
Nem bízom ezekben a mai ragasztókban (A Tolnai-olvasás)

TÜNDÉRLAK-EFFEKTUS
Hűség és mobilitás
A hiány szociográfiája irodalmunkban és a Tündérlak-effektus
Sínkeresés (Szathmári István rövidprózája)
„Találni úgyse fogom" (Szathmári István: Kurdok a városban)
Papírszelet: Hegyalja utcai kakofónia (Németh István)
A vajdasági Tripartitum (Kopeczky László Hármaskönyve)
Kópé-keresőben, 2003
Történetbrikett? (Apró István újabb szövegeiről és az ütött-kopott közép-európai Odüsszeuszokról)
Irodalmunk elnyelő és összecsúszó zajtalansága

MOZGÁSHELYZETBEN
Rákóczi-állóképek? (Toncs Gusztáv Mikes-olvasása és néhány tudománytörténeti aspektus)
Az elmozdítható örök Petri György versvilágában
Felöltött, száműzhető és fölösleges inkognitók
(Kertész Imre életkomolysága)
Differenciálódások a „kapcsolattörténeti" mozgáspályán
(Az Esterházy-olvasás gödeli tétele)
Túlmásolás és törlődés Tandori Dezső lírai gondolkodásában
Arra hasonlít, aki nincsen itt (Weöres Sándor versei a hagyatékból)
A földről, melyen élt (Vörösmarty Mihály és Kovács András Ferenc leari nézőpontjáról)
Fordítás rózsa-áron (Danilo Kiš Ady-szótáráról)

HAZATÉRÉSEK, ÁTHELYEZŐDÉSEK, HÁLÓZATOK
Számadás-e a Számadás?
Két nőváros
Csak kaland és frivol nevetés? (Olvasókönyv-kommentár)
Karácsonyi kétszólamúság
Tűnődés, tanulmány helyett (Déry Tibor és a történet)
„Volt-e élet a Földön a Kukorellyék előtt?" (Orbán Ottó ironikus esszékérdése és Mándy élő mondata)
Beszédtöredékek az irodalom iránti szerelemről
(Varró Dániel és Maszat-hegye Szabadkán)

MÁSHOL?
Szüntelenség-élmény (Federico García Lorca és az átlüktető pulzus poétikája)
Az élet és a művészet máshol van
Goethe is javított
Mint az "Elsők" énekese... (Heinrich Heine hitkérése)
(Kis és nagy) velencei világszínház (A Hofmannsthal-olvasás)
A mulasztás kontinuitása? (Bertolt Brecht ma)
Egyszerűen csak elmúlt (Günter Grass a másik évszázadban, a weblapok fecsegő narratívájában)

Grafoprodukt 2004, zEtna 2010

Recenzensek

Csányi Erzsébet
Silling István
Fedőlap

Victor Vasarely munkája nyomán Árokszállási Károly és Giricz Károly tervezte.
Számítógépes tördelés/szerkesztés

Giricz Károly
Korrektor

Bálint Irén
Nyomda

Grafoprodukt
Szabadka, 2004
A kötet megjelenését Szabadka Önkormányzata támogatta.