"Ludaški zapisi" 1.
Godišnjak za pitanja zaštite životne sredine
Ludasi jegyzetek 1.
Környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó évkönyv
Izdavači:
J. P. "PALIĆ-LUDAŠ" p.o., Palić
Društvo ekologa "Rihard Čornai", Subotica
 
Kiadók:
PALICS-LUDAS t.f. közvállalat, Palics
Csornai Richárd Ökológusok Egyesülete, Szabadka
 
Urednik: Ištvan Hulo
Szerkesztő: Hulló István
Za izdavača: Dragutin Miljković
A kiadásért felel: Dragutin Miljković
Tehnički urednik: Jožef Gergelj
Műszaki szerkesztő: Gergely József
Izdavački savet: Mr Rudolf Cinkler (predsednik), Jožef Gergelj, Ištvan Hulo, Jutka Rafai, Dr Tereza Horvat Skenderović, Dr Nada Trivić
Kiadói tanács: Rudolf Cinkler Mgr. (elnök), Gergely József, Hulló István, Raffay Jutka,
Dr. Horváth Skenderović Teréz, Dr. Nada Trivić
Fotografija: Jožef Gergelj
Fotó: Gergely József
Prelom i priprema za štampu: Ištvan Besedeš
Tördelés és nyomdai előkészítés: Beszédes István
 
Štampa: "Bravo", Subotica
Nyomda: Bravo, Szabadka
Tiraž: 500
Példányszám: 500

 

 

 

Tartalom

Előszó
 
Dr. Tóth Károly
Hozzászólás
 
Boris Garovnikov
A Ludasi-tó védetté nyilvánításának időrendi áttekintése
 
Magyar László
Ludas és a Ludasi-tó
 
Nataša Nikolić
A Ludasi-tó komplexum néprajzi értékei
 
Radmila Vojnović-Kljaić
A felszíni vizek állapota a Palics-Ludas regionális park területén
 
Hulló István
A Ludasi-tó rezervátum a ramsari egyezményben
 
Dr Branislava Butorac
A Ludasi-tó természetes ökoszisztémáit veszélyeztető tényezők
 
Szabados Klára
Mezőgazdasági területek természetvédelme
 
Ana Paunović
A Ludasi-tó jelentősége a hüllők és kétéltűek meglévő és potenciális diverzitásának fenntartásában
 
Milan Paunović
A Ludasi-tavon és környékén élő emlősök névjegyzéke
 
Gergely József
A szervezett madárgyűrűzés kezdete a Ludasi-tavon
 
Meznerits György
A Csornai Richárd Ökológusok Egyesületének tíz éve