Komor arccal áll a kievi Nagykapunál Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij és Viktor Hartmann. Retteg a város, a kapu tárva, bárki menekülhet. A festő szólal meg elsőnek: velőmbe hasít a fájdalom, hogy semmiféle művészet meg nem változtatta az emberiséget...”
Vasagyi Mária

Mi a zEtna?
Frissítve 2022. május 30-ra

„Hazug seregek vonulnak / amerre a szem ellát, / romokban immár / a szóból épült városok, / szűnőben mind az utcák, / melyeknek nevük volt; bárha kibetűzné még valaki / az eltűnő hon postacímét.”
Sinkovits Péter

Falakból hiányzó téglák. Felülmúlják az elmúlást. Kezdem figyelni az utcát. Melyik a napos / oldal. Ezentúl. Azon járok. Nem lesz vége a világnak.
Móger Tímea

Végül komótosan leballagunk a kikötőbe, hajó van, s hát a hajón London felé kezdi rá a gyomoridegem: vajon elérjük a buszt? A buszt, ami minket, „charter-svédeket” a Heatrowra szállít? Mert utolsó napunk ez, utazunk vissza. Illetve… Mi lesz, ha lekéssük a buszt?
Gergely Tamás

Nem fájt a vésés. Felfogtam, hogy kő vagyok. / Éreztem a bordáim mögött a kőszívet. / S azt is, hogy a fejem kifaragása, / Megmunkálása együtt jár(t) egyfajta / Felszabadulással.
Kántor Zsolt

Csöndesebben nem is kérdezhette volna, mégis jól hallották, ki az közületek, kérdezte Arany János, ki az, ki irodalmunk nyolcvan százalékát örökre kiűzné ebből a világból?!, ki az, ki e szerént merne cselekedni?!, és egy szúrós tekintetű diák lehajtja fejét, mint szélben szokta a szégyenvirág...”
Vasagyi Mária

„Gombafelhőt köhögött fel tüdőnk, az utca porát, vért, / Pentagrammát – Megtestesült / Az ötágú csillag, mag hasadt, / Szupernóva / Robbant, 8:15 – / Rossz szájízzel keltem ki a bölcsőből”
Szilágyi Máté

Fölnézünk a pirosasszürke, gomolygó égre, és tudjuk, hogy valaminek vége szakadt. Felnőttünk. Mi, a diverzáns, ipari partizánok. Aztán lassan vetkőzni kezdünk
Jódal Kálmán

a fájdalom egyetemes / vízözön a habzó hidrogén / elmossa a kínt ami így /
enyhülést az égen keres

Közma Szabolcs

– Gyere gyorsan, ideje elhúznunk innen! – A masszív vaskapu tetején kapaszkodott meg erős lábaival, amint odakaptam a tekintetemet, éppen akkor bontotta ki fenséges, sötétszürke tollakkal borított szárnyait. – Na, induljunk már végre!
Szögi Csaba

A koronavírus okozta pandémia ötszáznegyvenötödik napjának kora délutánján a szökőkutat körülvevő kényelmetlen, támla nélküli padok egyikén apró emberke ült. Hosszú, leginkább kenderkóchoz hasonlatos szakálla a mellét verdeste. Simára borotvált koponyája csúcsát a kipa és valamiféle ósdi házi sapka ötvözete fedte. A szemzacskóitól kiinduló mély ráncok, vastag lebernyegeket képezve, egészen a szakálláig futottak. Arca így leginkább egy csonkig égett gyertyára emlékeztetett, amelyen vastag erekben folyt le a faggyú!
Benes László

„Ott az angyaloknak tömörebb a szárnya,
és amikor ott ráborul a tájra,
még melegebb a megváltó palástja.”
Sisakos Fanni

„Attól vagyok boldog, / hogy minden igyekezetem ellenére / nevelhetetlen maradtam...”
Wilhelm József

Mári meg egész nap mást se csinált, mint rágcsálta a lenmagot, a szézámmagot, a búzaszemeket, zabszemeket, a tökmagot, napraforgómagot, mustármagot, barackmagot, szőlőmagot. Mert mindig éhes volt! Egy idő után úgy érezte, szinte megfiatalodott. Boldogan húzta a kútból a friss vizet, olyan örömmel itta, akár a bort!
Kovács Jolánka

A kis dolgoknak édeseknek kell lenniük, hogy könnyebben elviselhessük a nagy dolgok keserűségét. Sára csokoládéra és süteményekre gondolt, de ha ezt hangosan is kimondta, a nagyi csak megsimogatta a fejét.
Zoran Penevski

Hallgattunk. És ez a legnagyobb baj a világon, ez a hallgatás. Ha nem ismert volna minket, azt hihette volna, közöny, pedig valójában zárkózottság, meg valami értelmetlen frusztráltság. Hogy miért kell azzal törődni, amiről kellemetlen beszélni. Nagy szerencsénk, hogy tudta, csak butaságból hagyjuk lógni a sínylődésben.
Szemerédi Fanny

„Mézes ecset sebemben pepecsel, / holnap a legyek petéznek bele, / hogy páncélom, az újra forradó, / keményült varrokkal legyen tele”
Sisakos Fanni

„Mészillat terjeng, elnyeli az öntudatlan / Kandinszkij-freskót.”
Törteli Réka

„látod az ablakkeretben / a hold és egy elkésett / madár / az idő könnytelen / könnyedén átlapoz”
Bartha György

„Ébresztő, sziszegte Dede, mindjárt itt a Herkulesz, és valóban: nézz a szemembe, mondd meg, hogy szeretsz-e…, csorgott a hegedűszó mindenfelől, és ők fölénekeltek, és máris forogtak a szőnyegen, a talpak egészen megbolondították a folyondárok közt bujkáló sárkányt, mind a hét szájából fújta a port...”
Vasagyi Mária

„Zavaros / esővízaljat kortyolgatunk / apránként / fűszeres / mézes-pálinka helyet…”
Wilhelm József

„Ez volna az én csatám vajon? Elvegyülök a velőszürcsölésben. Egyszerre vagyok kivérző csecsemő és csecsemőt zabáló istenség. Alattam vérszirupos oltárkő, markomban obszidiánk és ördögvilla. Összekarcolódásuk szikráiból sötét villámok szöknek a vakító égbolt felé. Bokáig süppedek az izzó utcakőbe.”
Szögi Csaba

meg kell / vallani / hallani / halni / hogy megmaradjon / falba / földbe / vájt / zárt / nyom
Móger Tímea

Andante. A föld egy lélek, mindenre emlékszik. / A Nelagodnostra, a szavak ösvényeire, / Amelyek kivezetnek (exegézis) a nihil / És a káosz kockacsendjéből. Adagio. / A mnemotechnika kényszeríti az éjszaka bábjait. / Ne parádézzanak elégedett önmagukkal!
Kántor Zsolt

Azután / alig felismerhetően a motorfűrész hangja / szólt, amikor egy este a terebélyes fűzfát / vágta ki az ablakom alatt. Így már mindent / láthatsz, nem kell hallgatóznod többé...”
Takács Nándor

Hallgattam a könyökömmel, ahogy lélegzel, / ahogy mozog a hasad, a bordáid, a rekeszizmod. / Mozdulatlan akartam lenni, / leállítani a sejtjeim működését.
Kormányos Ákos

„Mondom neked, mondta, hogy pontosan e pillanatban szippantottál magadba engem. Nincs többé szükséged szavakra. Sóhajokra annál inkább, annak érdekében, hogyminél több jusson belőlem, beléd. A király ezt a kijelentést túl patetikusnak találta. Az lehet, hogy nincs szükségem szavakra, de a sóhajokon kívül egy dokumentum és egy toll mindenképpen kellene ahhoz, hogy megtegyem, azt, amit annyira akarsz, ami szinte már a rögeszméddé vált.”
Verebes Ernő

Mezítláb járt / Nevetése levelekbe szökkent / A babérrózsa ágain / A nyár fuvallatában / Remegett a manzárd
Miomir Milinković

„napsugár csillan pilláik rezdülésére aranymálinkók / zárják túltömött kofferjeiket / ráülnek a kilógó nyári sárgás füttyök Schubert-fodrára / uszodánk víztükre batyuba rejti Cicelle kéjes nyújtózásának / csuklópattogásait”
Balogh István

Egyedül vagyok, / keserűség nélkül az ínségben, / egy részem hiányzik, / könnyebb lett a testem, / ám súly nyomja súlytalan lelkem. / Megszállottan bolyongok a ligetekben, / száraz páfrányt gyűjtögetni, / ázott vállam betakarni.”
Nedeljko Terzić

A remény a fröccsenő cseppekből áttetszővé / üvegesedett a lég- és a mélyvilág között – / az ujjhegyem már érintette, sokáig úgy tűnt, / csalogat csupán, hátrálva a medence tükrén, / hadd feszüljek neki mindig újra az úszásnak.
Smit Edit

„Van olyan / hogy minden / jó / ahogy van / és a történ(e)tek / megfeneklenek”
Móger Tímea

„A tájat nézem, az ágacskákat, felhőket s az aprópénzecskémet / Léptekben írok majd verseket / Téma s félelem nélkül, szabadon, céltalanul, nem megszállottan”
Radivoj Šajtinac

a kálváriának még nincs vége
ébrenléti kényszer a melatoninerdőben és fordítva
bioritmuszavart okoz az üvegajtó rossz hangszigetelése

Szabó Réka Dorottya

„majd ha közömbös lesz a nyelv – / hideg szél fúj aszott arcokat. / elfelejtettük a közös tényeket: a park / fái alatt már gyötrelem sincs.”
Antalovics Péter

Igenám, de hol itt a menny? Nézek fel, tiszta gránit ez az ország, gránitra épült, itt még a mennybemenetel is problematikus.
Úgyhogy arról leteszek, jó, Jézus nem vagyok…

Gergely Tamás

„de mégis – mondta áradó mosollyal / merevítőst szexist állítható pántút / olasz minőségit vagy akciósat / bő a választék / színben is van fehér fekete piros bordó / (nem volt rajta melltartó) / kinek lenne? – érdeklődött”
Bodnár Gyula

Két magas rangú nő összekapott egy jelentéktelen ügyön, a társaság színe előtt, kardpárbaj lett belőle. Azt félmeztelenül vívták. Persze híre ment, ám azzal védekeztek, pusztán egészségügyi okokból történt így, hiszen a seb elfertőződését jóval gyakrabban okozza a beszennyeződött ingvászon, mint az amúgy tiszta fémpenge.
Sinkovits Péter

Kéne nekem egy szótár. mondta. Milyen szótár? Egy szlovén-spanyol. Nem érted, amit mondok?, kérdeztem. Tényleg ennyire rosszul beszélek?, tűnődtem. De lökött vagy, mondta Klara. Azért kéne szótár, hogy megértsem a céduláidat. Milyen céduláimat? Hát azokat, amelyek ott voltak az imént a térképeden, válaszolta.
Gašper Kralj

elmeséltem neki, hogy szőlőültetvényes villáról álmodozom. A messzeségben vulkánnal. Bevallom, néztem néhány filmet, amelyekben éppen az ilyen látványtól állt el a lélegzetem, és mindig azt gondoltam magamban, hogy egy ilyen helyen végképp megtalálnám a nyugalmamat. És miért ne lehetne a villának egy régi medencéje is, amelyet már jó ideje nem használtak, és amelyen még az előző ősz rothadó levelei úszkálnak.
Jelena Lengold

szép csendben / gépcsendben kergetőzik / önmagával / a történelem
Debreczeny György

„Előbb a sziklákat festette, majd a madarakat. A felesége elhagyta, akkortól csak az angyalokat. Világoskék szárnyakkal röpködtek sötétlőbb felhők alatt. Aztán a szárnyak kifehéredtek. A felhők is. A világos vásznon már csak néhány kusza, halvány vonal. Végül ellebegett ő is.”
Sinkovits Péter

Ideje volna bontani kezdeni a romokat, / a fényteli felszínre kiásni magát, / de pihenget még benn kicsit, álmot / és erőt gyűjtve a mérhetetlenül elhúzódó / éjszakából
Beszédes István

„Ezé lenne?”, kérdem magamtól, mármint ezé lenne a lábam. Illetve a láb, ami szállít engem, míg az enyém…
Várom, hogy mit akar. Hogy fizessek? Hogy most lecsatolja rólam, mert az nem az enyém, hanem az ő lába.
„Mennyibe kerülhet az ötven méter? Metrókicsitól a mozgólépcsőig…?”

Gergely Tamás

„és aki hűséges, az magányos./ de megszámoltam a csillagokat, / és a rák jegyében / járunk; // tehénszemű nyár van”
Szilágyi Máté

Valamiféle roncsként, elásott romként, egy korszak nyelvi romjaként áll előttünk a szöveg. Ebből átsugárzik ránk az elképesztő, egyszerre etikai és spirituális erő, vonatkozás, valamit sok minden más. Ezt kifejezetten költészetként közelítettem meg, és mindemellett a düh is fontos volt számomra. Látjuk benne a céltalan és pusztító dühöt. Ennek a szakrális változata a közjó érdekében, meghatározott céllal bíró düh. Ez költészetként sugárzik ki: igazán fantasztikus volt foglalkozni ezzel.
Orcsik Rolanddal Patócs László beszélget

„Reggel, miközben borotválkoztál és arcszesszel dörzsölted be az arcod, a tükörben pár évvel azelőtti tekintetedet kerested, kényszert éreztél arra, hogy felidézd, mint egy régen elhagyott ház telefonszámát. Később, miközben A. ebédet főz, te a miniatűr konyha beugrójában állsz az Iskola utcai albérletben, és A. mintha tudatosan és szándékosan tenné, kapcsolódva gondolatmenetedhez, arról mesél, ami vele történt aznap: Olykor úgy tűnik, már nem vagyok önmagam. Elvesztettem a nyelvet.
Horváth Ottó

„ez a nyár íze: napfekete / termőföld, duzzadó gyümölcspép, / égő verőfény – kitölti a / szájüregem”
Szilágyi Máté

Képzeletével a néző a titkot kigombolja./ Hogy felhúzza a sétáló hölgy combján a szoknyát. / A szél meta-reflexe kell, meg egy gyöngéd férfikéz, / Egy tenyér, egy terv, egy ország.
Kántor Zsolt

A latinul tudók között utóbb elterjedt bizonyos, magát Janus Pannoniusnak nevező költő lírai művekben vaskosan megfogalmazott, később mások által is szaporított kalandjai az olasz kuplerájok színes világában. Eleinte csak amúgy pult alól vették az érdeklődők ezt a ritka csemegét, utóbb azonban a magyar fordítások és utánköltések elterjedésével olyan népszerűségre tett szert példának okáért bizonyos Orsolya nevű hölgy anatómiája, hogy az üzleti szempontok győztek: Ursula kikerült az asztalra.
Balázs Attila

matematikai műveleted következményeiben / keresgélünk / egy állítólagos / közös nevező nehezen található lehetőségei után
Wilhelm József

„Oda kéne menni ahhoz a csajhoz, most is erre nézett. Milyen jól áll rajta az a bikini, úgy fekszik elnyúlva a törölközőn, mintha várna valamire. Biztos egyedül jött ki a strandra, ránézésre harmincas, az ilyennek már van tapasztalata, nem futnának le felesleges köröket.”
Kerényi Tamás

De az endékás bigék sehogyan sem akartak megérkezni. Akadtak ugyan német csajok a parton, és szőkésbarna cseh nőcik is hatalmas cicikkel, de mind társasággal, és hát úriember nem startol más nőjére, ha nem muszáj. Némi gyógyírt a nudizmus jelentett, ahol az objektumtól való távolságot fantáziával pótolták.
Ványai Fehér József

szárnya van a rothadásnak
a tenyerek a homlokra tapadva lázat mérnek
majd a zsebekbe bújva szorítják ökölbe a perceket
csukott ajtókba ütközik a test

Bíró Tímea

A gyakorlatok elsőre könnyűnek tűntek, alattomosan nehezedett a szint, át se tudta látni, hova kell a végtagjait tenni. Ültek, álltak, négykézláb, két kézen, a fejenállásnál adta fel. Ne vigyük túlzásba, mindenki csak annyit csináljon, amennyit tud. Hogy erőt merítsen, elkezdte bámulni az előtte levő lány formás combjait, ahogy megfeszül, és ellazul a test. Levezetésként feküdjünk a matracra, hallotta a távolból.
Kerényi Tamás

Voltaképp a létünk is unió, / nem különbözünk / a bűnöstől, szenttől, / problematikus minden önvaló.
Sisakos Fanni

A hegedű a tokban megborzong; kislány vetkőzik a vízesés mögött. Fű van a hajában, elsárgult, arany növény. Bronz-színű hárfa a pólója.
A pillanat egy folyóban szétpattant nyakék. (Berepedt tabu.) Prelúdium (prelűd) és etűd. Alkonyodó hangjegyek
.”
Kántor Zsolt

Az ember nem tud a folyamatos jelenben lenni, ácsingózik valami jövő felé – például hogy utazhasson –, a másik oldalon pedig az emlékeinkben élünk. Az emlékek múlnak, kopnak, némely esetben jobb is ez a kopás, máskor meg nem is annyira üdvözletes. Ez ilyen.
Beszélgetés Bozsik Péterrel

És a másik felét el lehet tenni, el egy másikhoz, egy másik sajgáshoz és fájdalomhoz, mintha csak lekvár lenne. Mintha lenne még ősz, ahogy régen volt. Közeli és erős, és valahogy kézzelfoghatóbb.
Juhász Zsuzsanna

alattomos / szombatok / és vasárnapok / a szabadság nagyobb / titok
L. Móger Tímea

„a krisztusi fecske hazatért – vérpöttyös vattákkal
kipárnázott otthonába.

Szilágyi Máté

„Hosszú, esős utcákon gyalogolva juttok el a parókaboltig. Interneten találtátok. Anyád parókát akar neked venni. Hogy készen állj. Hogy készen állj mindenre. Hogy kitöltse mindazokat a lyukakat, ahol beszivároghat a fájdalom.”
Senka Marić

időnként / gubózunk, / alkalmanként / bábozódunk, / olykor / pedig / ódon emlékeket emésztünk / erőszakkal kijelölt / koordináták közt”
Wilhelm József

Vagy legalábbis azt hitted, nem? Hogy ezentúl rajtad keresztül és teutánad nem lesz több vér, harci seb, lábatlan, kartalan test, háborúkban, harcokban kiégetett szív. Hogy nem lesz több PTSD többé. Az a fajta ideges nyugtalanság, állandó harci készültség, ölésre való készség, ami a katonákban marad, ha hazatérnek.
Juhász Zsuzsanna

arra nem számítottam, hogy földrengések vágnak éket / az országok közé, és sátáni szövetségek köttetnek fölöttük, / belőlem pedig elfogy a terveim életben tartásához a levegő.
Smit Edit

„Majd lassan hátradőlve, szívdobogva kivárni, / Amíg a szerelvény áthalad felettünk. / Ahogy megfeszülő testünket töri, nyomorítja a talpfák közé szórt zúzalékkő.
Verebes Ernő

„még kicsi az ember / de már nagy a segge / ül rajta és boldogan issza a sört / hogy nagyra nőjön a hasa is / elmehetne az ember haza is
Debreczeny György

S az ivás most életmentés. / Úgy kívánta a folyadékot álmában, / Mintha halként élne a semmiben.
Kántor Zsolt

„a szemmozgással közlekedőket kérjük a fokozott óvatosságra – tessék és / lássék –, de pislogni nem ajánlott”
Szabó Dárió

...és látom, amint a nyuszkó ott hever élettelenül a természetazonos tűz előtt, a plasztik-posztó zombivadászok pedig épp egy vaddisznót trancsíroznak. Miközben kiveszik a szívét, látom, hogy mézgaszerűen sűrű vére bíborszínű takonyként folyik végig az egyik gyerek-zombi kezén, a szíve pedig olyannak látszik, mint a fél-folyékony, olvadt karamell.
Jódal Kálmán

„illata romlott kagyló tenger és / nyers olívaolaj keveréke / úgy hiszem / ám arca helyén sötét üresség
Bozsik Péter

A YouTube-on végignéztem különböző hajós filmeket. A Cápa remake-jét többször is, noha semmi köze nem volt a leendő segédpincéres munkámhoz. Gőzöm sincs, mi ütött belém, de még egy regényt is befaltam, a Moby Dicket, igaz, a rövidített, ifjúsági változatot...
Orcsik Roland

Mert a visszaság közel s távol otthon belső hajlék
Az én benne mint egy fa tenyerében alvó öreg madár
És arról álmodik hogy DiCapriót a medvék már nem kergetik”
Szabó Dárió

„várják a világ végét / várják a katasztrófákat a természeti csapásokat / a tűzvészt az árvizet a hurrikánt várják / a robbanást a világjárványt a kórt”
Bagdal Zoltán

„Két válás és drogos fiad elvonója / Után nem is választhattál mást, és / A klimaxos főnöknő sem vette rossz néven, / Hogy régi szeretőjének friss hús adatott.”
Ványai Fehér József

Az életkedvet a Nap piszkálja ki a fluktuáló idő / Kihúzgált varratai közül. Eltünteti a látszatot. / Az új időtudat egy sampon. Könnyen fésülhető hajak. / Csurog az emlékezeten. Aranyló latyak.
Kántor Zsolt

Szavak! A szavak oly kicsik, oly aprók, / képtelenek megragadni / a világot, a világ egy darabját, / a darab részletét, / a részlet részletét, a másik szót.
Vasa Pavković

„mivel az ég csatornái már mind ritkábban nyíltak meg, és az óceánok vízszintje is szemmel láthatóan csökkenő tendenciát mutatott, a szárazföld mind nagyobb területeket hódított vissza a tengertől. Ám az agg – már a halál árnyékában vegetáló – Penetrator e csodás jelenségek feletti ámulatát már igencsak nehezen tudta volna anyanyelvén, vagy bármely más nyelven sem, kifejezni. Az archívumban megálmodott prófécia beteljesült.”
Benes László

És a próbababák, szerelemcicák,
a pénzautomaták szemérmes rése,
a Lídóbeli ál-örök-mozgók?

Juhász Zsuzsanna

„Kedves Barátném! Higgye el, nincs könnyű dolgom. Ez a grófnő az utóbbi időben mind gyakrabban kikel ellenem, s bevallhatom, ezt egyre nehezebben viselem el. Tegnap is, éppen csak leült, gyorsan megigazította a súlyos bársonyok miatt a teste vonalait látni sem engedő díszes ruháját, majd minden bevezető nélkül rám támadt: – Maga tulajdonságok nélküli arckifejezéssel próbál engem ábrázolni?”
Sinkovits Péter

„anyád gyereke vagy az orrod olyan mint apádé / nem csoda a tükörben még nem láttad magad / látszik elgyengültél az évek alatt”
Kozma Szabolcs

így járvány idején / míg lehetett kocsmáztunk / most eljön hozzám / hetente egyszer / nálad nagy a tér / mondja / itt le merem venni a maszkomat
Bozsik Péter

hajszálpontos reggel / csapzene / tükörré fényezett / mezítelenség / szalonna az asztalon
Bartha György

„A vad, orkáni szél minduntalan a mélybe való zuhanással fenyegette a gránitfal kiszögelésein meg-megcsúszó szerencsétlent. Nos, csak csigalassúsággal haladhatott felfelé, alaposan meggondolva, melyik vájatba, repedésbe kapaszkodjék, milyen kőpadkát, kidomborodást is válasszon biztos támasztékként. Ráadásul ezt az akrobatikus mutatványt szinte teljes sötétségben kellett véghezvinnie, szemébe záporozó esőben, a testét a sziklafalról lefejteni igyekvő szélvihar erejével küzdve”
Benes László

a győztesnek szánt indulók / is elhalnak, / és ugyanúgy szanaszét kuszálódnak / a dicsőség zengésének harsona-foszlányai, / mint / minden korok és országok emberének gondolatai.
Wilhelm József

„S én látom, amint elmozdul mellőlem, kapaszkodik. Lehunynám legszívesebben a szemem, de nem tudom. Látom, amint a vaskerék töri össze a csontját.”
Gergely Tamás

A nevezetlenek, a pórok, a senkik, az észrevétlenek: / Négyesével születnek ők, és halnak./ Minden másság a rosszak születése. / Minden azonosság a jóknak halála.”
Verebes Ernő

„Emlékszem a gömbgelembre, amikor először lépett ez Patrick Süskind által olyannyira gyűlölt állatfaj a szimbólumok, figyelmeztetések sorában. A gömbgelemb (egy homályos fénykép is tanúskodik róla), ő volt az első figyelmeztető galambjelzés, és ott, a pforzheimi aluljáróban, ahol nagyon nagy élvezettel szippantottam magamba az első adag füstöt egy 16 órás buszos utazás után.”
Szalai Andor

A nyelv a beszédben megnyilatkozó lét. A nyelv olyan dolgokat „idéz fel” / bennünk, amiket még nem éltünk át, s nem is sejtjük, honnan származik ez a / tudás? Már régóta keményen küzdesz, hogy eljuss arra a pontra az életedben, / amikor ezt mondhatod: Na, végre...
Kántor Zsolt

„cselekedjen legjobb tudatlansága szerint”
Debreczeny György

Penekrator most már a sűrű esőfüggönyön át is tisztán látta a sziget lámpasorának fehér pontjait, és a kavargó sötétségbe szabályos időközönként belehasító, a tajtékzó víztömeget végigpásztázó reflektorok vakító fénynyalábjait. Ha nem kötötte volna le minden figyelmét a toronymagas hullámhegyeken történő állandó egyensúlyozás, majd onnan a mély hullámvölgyekbe való tehetetlen zuhanás utáni felszínre evickélés gyötrelme, akár ki is számíthatta volna, hány karcsapásnyira lehet a felbőszült őselem haragja elől biztos oltalmat nyújtó, a Minerva Islas innenső felén mélyen a tengerbe nyúló kavicsos parttól.
Benes László

„Ahogyan a madarak, / én is megtanulom a vonulás / új irányait. A se túl nagy, / se túl kicsiny különbséget / március és november között.”
Takács Nándor

„a duna-parti sirályoknak más a hangja / az ő tollaikat nem mosta tisztára a sós víz / nem látták a tengert”
Törteli Réka

„készülhetsz madarat fogatni
Juhász Zsuzsanna

„És akkor megjelenik hirtelen a magyarázat dülöngélésére, egy sirály képében. Derült égből a villámcsapás: éles csőrével rácsap a galamb fejére. A mozdulat egyértelmű: végezni vele.”
Gergely Tamás

Megjelennek a térben a hangok, az utózaj, a madarak. / Érzem ahogy hozzámbújsz. / Jobb kezed nyomja bal mellem, / fejed nyomja jobb vállam.
Kormányos Ákos

látod ez a póráz amivel / ösztönöket sétáltatunk ez is / száznyolcvan fokos mint mi
Szabó Réka Dorottya

a tisza-part. / víz köpet lepke / többé nem keresek rímeket
N. Czirok Ferenc

Megfontolt lépésekkel / töltötted be a teret / Beépítetted / nem szóval / könyvvel / anyaggal / maggal / Minden kikelt lépted nyomán
Lázár-Szűcs Anikó

„látod kibontva a vázat s foltot. / Tudtad előre, viharvert fényezéssel veszel használt árut; / tudtad, csábít a másság varázsa; / és tudtad, hogy most nem hagyhatod ki a mágikus újdonságot, / a szembe jövő, elfojtott álmot.”
Smit Edit

rozsdás fémdarab / sem penge sem kampó / nem véletlen / életlen
Bartha György

Egykoron pásztorlány voltam a ragyogó folyómenti legelőn. Tehénpásztor. Majd hirtelen hercegnővé tett valamely sötét átok. Egyszerre a félhold fénylett fel a fejem felett, napbarnított vállam baljára pedig lámpásnak állt be a holdkorong. Láttam még a madarakat szállni az égen, az embereket járni a réten, melynek minden fűszála máig őrzi talpam nyomát. De nem rezeg bennem már semmi sem.
Szögi Csaba

Elhallgattunk. A pincérnő akkor hozta ki tálcán a rendelést. Elgondolkodva kortyolgattam a kávém. Tényleg lötty volt, de én így szeretem. Kávéízű mosogatóvíz. Ezzel csúfolnak a kollégák és a diákjaim a hátam mögött. Zavaros semmi, mint amilyen az életem. Most viszont fölkavarodott kissé.
Wilhelm József

Semmilyen szövetség nem működik.
A mindenkori újra-értés most megkerülhetetlen.

Kántor Zsolt

a rádió szerint / belgrádban háromezer újvidéken ezer ágyas / a vásártér de mi nem aggódunk van / kis szekrény internet
Szabó Réka Dorottya

Csak a szertartás a változó, / a föld göröngybe magányulása, / a mind szaporább dobogás
Juhász Zsuzsanna

M. azt mondta, érzi az ízén, hogy táppal etették a csirkét, amiből készült. Én csak sótlannak találtam. Ahogy M.-et is. Ízfokozás céljából a mutató- és hüvelykujjam közé csíptem az utolsó csibefalatot, és meglengettem M. orra előtt. Először mosolygott, de amikor tovább lóbáltam előtte a csirkét, és az arany zsemlemorzsa az ölébe hullott, elkomorodott.
Hernyák Zsóka

mind egyenarcú mint a szomszédos / vasedénybolt kitelepített csillogó / egymásba csúsztatott / vödrei így hát nem tudni van-e köztük selejt
Bartha György

visszaadtam a kevéske fényt a szabadságnak / hogy széthordja papucsa talpán / ha jön a reggel / az úticéljaként elképzelt zuhatag felé
Debreczeny György

Fel akarta rázni a társadalmat.
Nem volt egyedül. Megtörték. Verték az apját a szomszéd cellában.
Nyújtják a szárnyukat, repülni készülnek. Olyan padot keresünk, amelyik nem hideg. Ahol nem tűz a nap, az idős muszlimot kényszerítik, hogy szedje össze a halottakat. Testvére vére még a tőkén.

Gergely Tamás

Amikor a felhő megjelenik az égen és belegravírozza az estét az atmoszférába, az oltalmazó kerub kisétál az apokrif textusból. Az épp aktuális megtörténőnek elébe vág. És a dolgok semleges valamiként jönnek vele szembe, mint a fák.
Kántor Zsolt

Agyamnak hiányzik az oxigén, és az ájulás előtti / végső löket adrenalin még egy kései ötletet, / reményt kelt bennem.
Kormányos Ákos

Látogasd meg a törpéket, pufókokat és a pofazacskót cipelőket, s engedd, hogy panaszkodjanak egy napsütéses délelőttön át. Meglátod, köztük találod majd meg az igazi komolyságra áhítozókat, a nagy, csöndes filozófusokat s a tömeggyilkos-palántákat.
Juhász Zsuzsanna

Nevére nem emlékszem
Szemében hordta az eget
Haját gesztenyekoszorúban
Mezítláb járt

Miomir Milinković

Sokáig nem lehetett tudni, egyáltalán élnek-e, halnak-e? Valakik azt rebesgették, hogy a szakadárok megalakították a Pentagramma Titkos Társasága elnevezésű szervezetüket, és hogy jelük a csupán a körvonalaiban megtartott ötágú csillag. Ezzel azt szeretnék kifejezni, hogy új tartalommal kéne feltölteni a régi formát.
Balázs Attila

A pillanat halott, akár a néma fréziák. Akik adnak élvezhető illatot, de nem árulják el titkukat.
Kántor Zsolt

A lóugrások és lófarok a / fénysebesülteké. / Eláznak a kinthagyott ételek, / és pecsétet kapnak az abroszórák.
Juhász Zsuzsanna

mindig szeretted az üres szobát / mindig szerettél gyufásdobozban élni / mindent átmenteni a gyufásdobozba
Debreczeny György

És ahogyan ez a kéz írni tudott! / A halálig egészen! / Amelyről azt tartotta rossz / Mert ha jó volna mondta / Halandó lenne mind az isten is
Snežana Bukal

„A másvilágon, / ha villámlik, / szabad-e fa alá állni? // Vagy ott már feltétlen a biztonság?”
Sinkovits Péter

Na jó. Hát ha nem lőnek, s csak a széllel állunk szemben, akkor jól érezzük magunk, örvendünk a makkropogásnak.
De mi történt a sebesültekkel? Hol vannak ők otthon? A Nílus-öntözte egyiptomi földben?

Gergely Tamás

Öreg madár, már a földön / Nem tudja hova szállt, a talaj idegen /
Alszik, s teszi a halált, ahogy a kígyó fekszik és halad...

Verebes Ernő

„Örömtüzek gyúltak.
Az olvasók még több vért követeltek.
Még több arc nélküli halottat.”
Benedek Miklós

KANÓC: Ne már, húsz órája szenvedek ettől az álarctól! Mintha hozzám nőtt volna, nem tudom levenni!
DUMÁS: Járni tudsz, besétálhatsz a legközelebbi kórházba.
KANÓC: Azt hiszed, itt ücsörögnék a kút tetején, ha járni tudnék? Megmeredtem ember, lebénultam! Kérlek, segíts!
DUMÁS: Elárulnád, mi a gyomorbántalomnak tetted fel azt a maszkot!?
KANÓC: Nem én tettem fel. Valahogy rám került.

N. Czirok Ferenc

Száradás során a korábban sima arcon ránc gyűrődik.
Csak kreatív kezekben tisztul némileg
fehérebbre a gondoktól terhelt homlok.

Kovács Smit Edit

„Bennem összekeverednek a szavak / Haladva kedves cirógatástól / A követelő vágy felé // És csak állok bambán / Álmaim sziromesőbe vittek”
Szalai Andor

Úgy nézett ki a tarló, mint az a szerencsétlen ember, akit részeg borbély beretvált, márpedig rövidest épp egy nagyon fontos delegációnak kellett arra elhaladnia. A helybeli párttitkár olyan ideges lett, hogy éjjeleket nem aludt...”
Balázs Attila

„És végighajt majd a gáton
A lehető leggonoszabb
Szél, az elsuhanó lélek.”
Ványai Fehér József

Az utolsó élet / Után / Amíg nem áll be / A magány / Élsz
Móger Tímea

„otthon vagy / végre hazaértél // holnap majd elindulsz megint / hatalmas kulcscsomóddal válladon...”
Debreczeny György

Kinek mi jutott / minden este vörösbor / makedón cigaretta / a nyakra kötél.
Törteli Réka

És az irodalom nem a megszépített gondolatokról kell, hogy szóljon, amennyiben kell, hogy valamiről szóljon, hanem a tapasztalásról, vagy akármi másról. Én azokat a szerzőket szerettem vagy preferáltam, akik egy olyan tudáshoz juttattak a létezésben, ami ahogy Hajnóczy írta, bármikor, bárkivel, bármi, bárhol megtörténhet.
Bozsik Péterrel és Szilasi Lászlóval Szarvas Melinda beszélget

Kétértelmű mosolyával Kasztíliai Izabella egy főtt tojást vett ki a tálból, jobbjának szép hosszú ujjai közé fogta, majd mielőtt az asztal lapjához koccintotta volna, mélyen a vendég szemébe nézett, aki állta a tekintetét.
Balázs Attila

Péter arról fantáziált, hogy még a főfogás előtt sztrókot kap, és belefejel a levesébe. – Inkább ne, drágám – válaszolta, majd meredten bámulva az üres tányérját remegő kézzel a merőkanálért nyúlt.
Hernyák Zsóka

„...szorgoskodnak a szakácsok. A fejük felett a kampókon aranybarnára sült, csillogó mázzal bekent kacsák lógtak. Épp az egyik ilyen étterem előtt álltam a kifüggesztett étlapot tanulmányozva, amikor közvetlenül mellettem egy nyeles fazék repült ki az utcára.
Nagy Abonyi Árpád

„csendesen mögéd lopózom / farod a mindenkori vénuszé / varánuszként markolom meg és / hitem árad mint a remény mint a tenger / mint a szó mint a mozdulat mint a hajnal / mint a születés mint a vér”
Szögi Csaba

Egy pillanatban Karlra esett a pillantásom, kaján vigyor ült az arcán, az volt az érzésem, csak arra vár, behúzza a mattot, s ezáltal megfosszon minket a múlttól. Felkínálja nekünk az új játszma lehetőségét. Az új életet.
Horváth Ottó

„Előbb-utóbb egy / hitvesi ágy rugói / közt sügér lebeg.”
Babics Imre

„A tenger éhes és szomjas. Egyenként nyeli a folyókat. / Kifacsarja. Kifacsarja minden csöppjüket. És az sem elég. / Dagad a tenger.”
Gojko Božović

A forrás vagy. A csíra. Folyó vagy. Vagy az egy. A tenger. Vagy a sokaság. Az óceán. Az apeiron. / Mind a víz. Az emlékezés hona
Snježana Rončević

sivataggá lesznek a fenyvesek / – már újjáteremtésért morajlanak a tengerek – / de mi maradjunk meg még kicsit
Szűgyi Zoltán

„nem képes felülmúlni a karcsú mégis ellenállhatatlan vízesés / áldott robaját az erdő rejtekén”
Đorđe Kuburić

„Létünk a Léthébe fojtódik, vele nagy történelmünk, / apró boldogságaink s az időbe épp úgy belevész a ballépések története is.”
Falcsik Mari

„két szeme körbejár: egyre csak keresi a megszokott / költőhelyét, ahol borzas fiókái kikelnek és / a tojáshéj darabjával fenekükön az életért / tátognak”
Babics Imre

„Majd együtt telepítitek be a szigetet. / Kunyhót emeltek, és előtte a platón / Megméritek az időt.”
Gojko Božović

Azt is mondhatnám: a víz az óceáné, a bolygóé a föld, a vulkáné a tűz, a levegő za űré…/ Erőtlen vagyok egy ilyen imára.
Snježana Rončević

„a meg nem állapodó folyó bevonul, ahová csak a vize hátán érhet el ember, / Sulinába. Átsodor a város életén, és levélfoltos csilló láppá terjesztve magát” Falcsik Mari

„kitörlöm szememből / az letűnt idők csillogását, / s az elveszett illúziók nyomába szegődöm”
Szűgyi Zoltán

„mindent befog: amőbát, betűt, baglyot... / a virágot meg szereti. olykor meg is eszi. / a sirályokhoz nem nyúl, bár beleszarnak és dögmaradékkal bombázzák.” Đorđe Kuburić

„és nincs üstben fortyogó hang, sem jósboszorkány / vagy asztalra vetett kártyalap, hogy ellenkezzen / azzal, amit érzek”
Celler Kiss Tamás

„Hisz rég nincs nappal. Megették a valós vagy mitológiai farkasok. Rég beszoktak a városba. Lükantróppá, emberfarkassá transzformálódtak észrevétlenül. És fölzabálták a Napot, a Holdat, a csillagokat.”
Jódal Kálmán

„kivonulok fává soványodom hogy egy / legyek közülük hogy önmagam legyek / minden nap felolvasok nekik egy verset”
Bíró Tímea

„Én, a külső szemlélő egészen biztosan tudom, hogy ha mindent körültekintően végzek a kalitka körül (rendszeresen ellenőrzöm a kalitka rácsainak állapotát, az ajtó rögzítőelemeit, és minden mást), soha nem juthatnak onnan ki. Ők szerintem nem tudják. Az én nézőpontom különbözik az övékétől. Ha tudnák, amit én tudok, vajon akarnának egyáltalán tovább élni?”
Döme Szabolcs

tegnap eldöntöttem: azt a mellem kedvelem kevésbé amely alatt nem kopog az élet / biztos azért szebb a bal mert élni csak a test tud
Szabó Réka Dorottya

„szőlőlevél-koszorú / a fehérarany / karóra szúrva”
Törteli Réka – Szögi Csaba

„Jelenleg azoknak a nyelvén beszél,
akiknek nincs nyelvük.
Akiknek nincs egyetlen szavuk sem.”
Kántor Zsolt

úgy / rúgják le magukról a vonót, / hogy kiesik a hegedűs kezéből, / és a melódia visszasüllyed a csöndbe.
Filip Tamás

a beszélgetés lehetetlenségére / jó példa a beszélgetés / törődni és nem törődni / »magasabb irodalmi sikerrégiókkal«”
Debreczeny György

Bekapcsolta a körfűrészt, és néhány percig elhallgatta a dallamos visítását. A legkényelmesebb széket a szoba közepére húzta, és a felszerelt tükrökben minden oldalról feltérképezte a fejét. Amikor minden készen állt, a körfűrésszel lassan közelíteni kezdett a koponyájához.
Hernyák Zsóka

Köhögnöm kell, / Érzem, nálam nagyobb erő / Lebegteti a finomlisztet. / Harang ringatja az időt
Ványai Fehér József

a meztelen nők, / egészen mások ruhában, / nem így képzelném el őket, / ahogy fekszenek és állnak
Hegedüs Benjámin Jutas

„őszi lángtenger előtt koratavasz gondtenger megdézsmált / búzatenger éhség tengere”
Falcsik Mari

„A tenger a hatalmas óceán csalétke. / Ne ficánkolj, engedd, hadd vigyen az ár”
Snježana Ronjčević

„Távozik végül / a pusztuló atollal / őrangyala is.”
Babics Imre

„a szél és a tenger szövetségétől / Magához ragadja a kormányt és az útirányt”
Gojko Božović

„mily szépen írod: / az emlékezés pompa… – igen / arra volt gyermekkorunk!”
Szűgyi Zoltán

„A szél a lelkem hadd járja át! / Kiúszott és felkapaszkodott egy sziklára.”
Đorđe Kuburić

„És mi lesz szegény, / lámpákra szakosodott / tolvajjal is?”
Beszédes István

Ujjpattogtatásra ébredtem. Valaki csettintett.
Akár a kották között egy kulcs. Új ajtót nyitott az ihlet.
Lett az álomnak egy emlékműve.

Kántor Zsolt

Ó, micsoda ópusz muzikum! Micsoda eufónia! Az egész kórus elhűlt tőle, olyan hibátlan lett az az egymagam produkálta hangidom, s miután elnyomtam a kontratenort, simán átvettem a kantusz firmuszt, ami pedig nem megengedett, ezzel elrontottam az imitációt, vagyis megzavartam a többi hang belépését, ám nicsevó!, szép volt az az addig sosem hallott produkció, élveztem.
Vasagyi Mária

„A fürdőben levedlett mackó-
jelmez fekszik
Testedre földet lapátolt
négy férfi
aki nem ismert”

Lázár-Szűcs Anikó

„A hídon, a felül és oldalt elhelyezkedő, nagy teljesítményű reflektorok miatt olyan érzésem támadt, mintha Niával egy sárga falú alagútban kerékpároznánk. Egy alagútban, amit az éjszaka érctömbjébe fúrtak. Elolvastam az X alakú, rozsdás rácsszerkezet festett, színes firkáit: „KURAC”, „Fight Club”, „halál!”, „Digital Canaan”. Áttekertünk a hídon. A strandra.”
Döme Szabolcs

...üldögélek bágyadtan
az élet oldalán,
bár az árnyéktalan oldalon,
aranyfényű szétáradásban,
mégis…

Wilhelm József

Fraulein Isidora Mayer aznap nem viselt harisnyát. Lakkcipős lábát keresztbe rakta, szorosan. Karvalyorra évekkel idősebbnek mutatta csúnya, mégis sajátságosan vonzó arcát. Bronz kiskanállal kavargatta kihűlt presszókávéját, majd kocka alakú ridiküljéből elővette a selyemzsebkendőjét, és diszkréten, féloldalasan belefújta az orrát.
Bicskei Flóra

fejed alatt / a párna / szakadék / tárna
L. Móger Tímea

...tegyük fel a kérdést: vajon azért szólít meg annyi embert a Sziveri-vers ma, mert a szerző csak áldozat volt a történelem zegzugos útjain? Vajon költészete csak élősködött volna az áldozati szituáción? Sziveri versus Domonkos: de miért kellene kijátszani az utóbbit az előbbi ellen? És tartsuk be az arányokat. Ne keverjük a jelenséget és a lényeget. Objektíve, a hanyatlás, amely elérte a vajdasági magyar létezést, mélyebben rejlik az első nemzedék ténykedési szintjéhez képest.
Losoncz Alpárral Virág Zoltán beszélget

„emlékezésnek : kellemetlen
ünnepnapok árulója
mindennapok szakadárja
a halálnak eretneke
a szt. életnek dezertőre”
Milan Dunđerski

„miközben sudár törzsén hideg tengerhab kúszik,
s kérgére a kegyetlen, csikorgó só von réteget,
érzi, a gyökere mint rohad”
Babics Imre

„Hátramaradt atolljai karcsú és fiatal nők
Árnyéka lakta félkész és mozdulatlan
Városokról képzelegnek”
Đorđe Kuburić

„Kérdezném Istent: teremtene újra mindent?
Ám megszólalni nem tudok.
Írok hát, csak írok.”
Szűgyi Zoltán

„a bezúzott ablak felől emlékezik a gyöngén látó kékre,
meg az égre, a vízre és a pupillára mázolt ugyanazon vízfestékre”
Snježana Ronjčević

„ meg nem szűnő
egyesülésben lesztek relatív,
színtiszta szofisztika, víve így egymást”
Falcsik Mari

„Fejest merül az óceánba
Ahonnan majd másnap reggel
Egy ifjú helyi istenség képében kiúszik.”
Gojk
o Božović

„megkísértett bennünket kissé a szép nyár
ám hamar ránk törhet az ősz – mondják
a tél is komoran csörtet a végeken már”
Szűgyi Zoltán

„Túléltem az Özönvizet.
A kedvesem belefúlt.
Elfelejtettem beszélni.”
Đorđe Kuburić

„Utat úttalanná, biztos pontot bizonytalanná tesz.
De ami fontos, az odafönt. A mélység fölött.
Ahol az események váltakoznak”
Gojko Božović

„minden csilla vízfolt-tükre tűnő életünknek elholt
réges-rég: vért vévén vagy szép szelíden szétlett minden
már csak vakra kopva”
Falcsik Mari

„Ha vízre szállnál, biztonságban, akár az anyaméhben, ideje útra kelned.
Jóllakott síksági folyó, fogadd el hát a jövevénytől,
szerzeményét, a vízihulla lelkét!”
Snježana Rončević

„Eljegyzés készül:
a mélységet megkéri
ítélet-idő.”
Babics Imre

Hallottam a parancsokat: most jobbra egy kicsit, most balra, előre. Én mondogattam. Aztán már csak egy sálszerű, vastag, de puha szövetet éreztem a fejemen . Egyre szorosabb lett.
Wilhelm József

Ő barna volt és agresszív, én pedig szőke és depressziós. Így hát megpróbáltam lerázni magamról. Rángatni kezdtem a lábamat, erre a bestia még erősebben harapta a bokám.
Hernyák Zsóka

„és nyeljük az előírt
gyógyszereket
több színben pompáznak
a fehérek néha legurulnak
az asztal széléről”
Bartha György

Nem-átlátszó, kemény, fehértestű és filmbevonatú zselatintablettákat, a hatóanyagon kívül glükózból, cellulózból, keményítőből, sósavból, miegyébből kap tőlem egy kis „gyógyírt”. Naponta háromszor kettőt igyon meg bő, friss vagy tartósított szarvasvérrel, és nézzen egy pontba!
Jódal Kálmán

„élet
játszók helye
minden ház
társtalan
játszóház
hajléktalanok
hajléka
világ”
L. Móger Tímea

a színek lemaradnak egyre
pörgő kerék lettem távolodom

Szalai Andor

A kérdezettek közül mindannyian a bizalmukba fogadtak, az elején biztosítottak arról, hogy bármivel előhozakodhatok. Nem lesz hamukázás, mellébeszélés. Losoncz Alpárral a veszprémi Ex Symposion felkérésére készítendő beszélgetés kapcsán úgy döntöttünk, nem szépelgünk, nem cicomázunk, teljes keménységgel megyünk bele a dolgokba. Ez kiemelten fontos törekvésünk volt.
Virág Zoltánnal Balázs Attila beszélget

„új, lakható problémák felszínére készülünk
költözni; mint két kicsi herceg arrébb
toljuk székeinket”
Celler Kiss Tamás

Míg Davor Vydra beszélt, Sziámi Kobe ösztönszerűen a férfi kisugárzására összpontosított, a hangjára, a mozdulataira, a szája körüli arcizmok játékára, hogy milyen hatással van őrá, aki hallgatja, figyeli. Ujjaival folyamatosan a nyakláncát morzsolgatta, a szívecskét forgatta, vagy a haját igazgatta, csavargatta. Ő narancslevet iszogatott.
Döme Szabolcs

Málevics, mint afféle bőbeszédű magányos úgy istenigazából nekilendült, tudjátok-e milyen érzés OTT össze-vissza lebegni egy irreális térben?, vérködös világban fehér alapon fekete kör lenni?, vagy fekete kereszt?, netán fehér alapon fehér négyzet?, cilinderes úriemberként logikátlanságban ténferegni Moszkva anti-egén?, el tudjátok-e képzelni az oda nem illő idegen elveszettségét?, ahol semmi szó, semmi magasabb rendű forma, semmi reláció, csak önmagam vagyok?
Vasagyi Mária

"a lélek nem fénykép, csak vízjel a levegőn, a lét hártyáin. Nem látjátok, feleim, mennyi műszer mászkál a fejetek felett. Az a fénypont egy kabóca. Keret. Eddig a vers – innét a per"
Kántor Zsolt

„A környező istenségeknek már elfeledték a történeteket,
Amelyek mellett mi napi és évi
Teendőinket végezhettük,
Begyűjthettük a termést,
S vele a maradék látható árnyat”
Gojko Božović

„(Nem azért jöttem erre a világra, hogy jó
és szófogadó legyek. Kérdezek és válaszokat várok,
hogy a lelkem ne égjen ki a hallgatásban.)”
Snježana Rončević

„Kitartónak és erősnek kell lennünk,
s nem belesüppedni ebbe a pannon iszapba.”
Đorđe Kuburić

A siker maximum egy lehetőség arra, hogy felhatalmazást vagy szabad utat kapj, arra, hogy azt művelhesd, amit akarsz. De az nem siker, amikor mondjuk, megismernek az utcán, ahogy az sem siker, amikor már félnek tőled. A siker egy piaci jellegű dolog, és láthatjuk, hogy mi a helyzet a piaccal: megrontja az alapvető emberi értékeket. Nekem ugyanannyi melóm van abban, hogy ne legyek annyira sikeres, mint amennyire lehettem volna, mint abban, hogy annyira sikeres lettem, amennyire vagyok.
Jónás Tamással Mészáros Anikó beszélget

„Az interneten pásztázva figyeltem fel egy női arcra. Pontosabban a tekintet szomorúságára: lehúzódott a széles állkapocsig, rávetült a nyakat körülfonó fehér gyöngysorra, amely egyébként zavarta az összképet; ott éktelenkedett a ruha mély kivágása felett, a gyengédségükben is erőt sejtető vállak átlójában. A szemek visszanéztek, ezt azonnal konstatáltam...”
Sinkovits Péter

„A test körvonala kopik, éleket veszít
a kimért idő aszalódó éveivel.”
Kovács Smit Edit

Az élet egyszeri,
s egyenesen és egyedül
járva a futópályán
meg sem láttam volna

Radivoj Šajtinac

Guten Tag, bitte, diese Hund sucht seine eigentümer... Was? Ausziehen? Aber wo... unbekannte Adresse? Andere Stadt? Welche? Nein, kann nicht ihre Briefen mitnehmen, ich kenne ihr nicht... Jajj, Farkas, nyomukat vesztettük.
Szalai Andor

„Azt gyanítom: tudja, hogy örömmel hallgatom.
Ha kilépek az ajtón,
boldogabb és hangosabb lesz a muzsika.”
Đorđe Kuburić

„Arra emlékeztem, hogy pünkösdkor találtam ki.
Egy novellát, amiben a semmi kinőtte a teret, amit elfoglalt. ”
Kántor Zsolt

Aztán még le is fényképeztek, kiküldtek az utcára a Dormánnal, ott másztam a fákra, mindenféle hülyeséget csináltatott velem a Dormán. Ráment egy egész délután, már kezdtem ideges lenni. Aztán jött Móri, a Maurits Feri, és azt mondta, nyugodj meg, Pali, ezt így kell. Ilyen a művészet, jebiga, mondta.
Böndör Pállal Virág Zoltán beszélget

A 21. század kezdete valójában a 20. század agóniája. Szorongással gondolok arra, hogy miként folytatódik. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. A jövőről nehezen beszélhetünk, mert alig tudjuk elképzelni. A ragacsos jelenben toporogva valahogy vissza kell tekintenünk erre a századra...
Végel Lászlóval Virág Zoltán beszélget

„Ha most verset írnék, talán el lehetne játszani az ablaküvegen hangtalanul keresztülfúródó holdsugárral, ahogy megpattan, irányt vált, gellert vet (ezt már használtam nemrég, más kontextusban) a gyíkocska szivárványpikkelyén, de ez most nem vers, így egyszerűen csak telihold van. Kicsi gyíkocska kúszik, ágyak között-előtt-alatt, megáll, dermed, óvatosan körülnéz...”
Tóbiás Krisztián

„Innen vagy túl
A parázson
Ha nem váltam hallá
Halászom”
L. Móger Tímea

A zEtnát a Nemzeti Kulturális Alap, a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, Zenta önkormányzata és az olvasói figyelem támogatja. 

Működteti a zEtna Egyesület (2001–), 24400 Zenta, Kodály Zoltán 2.
Alapítva 1999-ben a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre védnökségével.
Copyright

zEtna
webmagazin
és olvasóterem


ISSN 1451-608X
COBISS.SR-ID 312341511
EPA-00470
ISBN 978-86-84339
Szerkeszti:
Beszédes IstvánÚj szövegek...

Tervszerű átalakítás
XXII/5.

Sinkovits Péter:
Honfoglalás

Vasagyi Mária:
Amikor magyarónnak…
Komor arccal
Beázik a tető
Sötétség
Móger Tímea:
Csendélet
Gergely Tamás:
Rémálmaim. Greenwich
Kántor Zsolt:
A paradoxon angyala.
Vasko Popa emlékére

Az állomáson áll
Vojislav Despotov követ farag
Polisz.
Simon Grabovac kilép az ajtón
Honfoglalás

Oppenheimer A
XXII/4.

Szilágyi Máté:
Magvak
Jódal Kálmán:
A szomjúhozó démon
Demon žeđi
Tampon támpont
Težište utočišta
Diverzánsok
Diverzanti
Kozma Szabolcs:
Sebeidről
Szögi Csaba:
Sántha Lucián felébred
Benes Józser:
Faktum
Bevezető
Az eltűnt személy
Való világ
Lázadás
Eladósodva
Végső megmérettetés
Kapcsolatbontás

Mézes ecset
XXII/3.

Sisakos Fanni:
Húsvét
Kakve biljke?
Az új átverés
Jeanne
Wilhelm József:
Körbeölelésben
Kovács Jolánka:
Szociális
A két testvér (mese felnőtteknek)
Szemerédi Fanny:
Önkéntelen közöny
Zoran Penevski:
Sára és a kandúr, aki elvesztette a nagyiját
Sára és az írógépek múzeuma
Sára és a Köldökszemű
Sára és a magányos számítógép

Kopott bakelitkörök
XXII/2.

Törteli Réka:
Porcelánkakas
Sarokba teszem
Benned kering
Vasagyi Mária:
Párpercesek
Bartha György:
majdnem altató
halász
Kántor Zsolt:
Az intuíció iránytűje
Járni, a boldog pesszimizmus
Vladimír Kopicl paradigma
Móger Tímea:
Szab, ad
Szögi Csaba:
A tiszta hang útja (részletek)
Wilhelm József:
Ünnepi koccintás

Hangok
XXII/1.

Takács Nándor:
János könyve
Hangok
Találgatások
Varjak
A hajótörött
János könyve
Verebes Ernő:
A király teste
Móger Tímea:
Ott, hon; Ott, hon
Miomir Milinković:
Név
A hajléktalanok ravatala fölé
Nedeljko Terzić:
Éjszaka, dátum és határidő nélkül
Hová jut a lelkünk
Ínség és keserűség
Smit Edit:
A felszín alatt
Kormányos Ákos:
Amikor az öledbe raktam a kezem
Balogh István:
Sánta kísértet szivarra gyújt uszodában

Olasz, minőségi
XXI/12.

Szabó Réka Dorottya:
(cím nélkül)
Gašper Kralj:
Töredékek
(regényrészlet)
Antalovics Péter:
(a megváltásról valamit)
Sinkovits Péter:
Szerelemtan (regényrészlet)
Bodnár Gyula:
Áruházi intermezzo
Jelena Lengold:
A Házasságtörők villája
Gergely Tamás:
Stockholmi abszurd. Metrón maradt lábam (II. rész)

Radivoj Šajtinac:
Vigasz egy szeles napon

Mind világosabb szárnyak
XXI/11.

Sinkovits Péter:
Mind világosabb szárnyak…
Gergely Tamás:
Stockholmi abszurd. Metrón maradt lábam (I. rész)
Elásott romként, egy korszak nyelvi romjaként áll előttünk a szöveg – Orcsik Rolanddal Patócs László beszélget
Szilágyi Máté:
Alámerülés
Áldozat
Debreczeny György:
gépcsendben
fák alatt mezítláb
végre hazaértél
Horváth Ottó:
Szendved-e olykor alkotói impotencában? Ha igen, mikor?

Beszédes István:
Lenti remény

Napfekete
XXI/10.

Balázs Attila:
A Sopálovics vándornyomda
Szilágyi Máté:
A nyár íze
Piña Colada
Kerényi Tamás:
A sült kolbász, ugye, létezik még
Wilhelm József:
Kevéske borravaló
Ványai Fehér József:
Go to Bulgária!
Kántor Zsolt:
Szövegtér: hangfekvés
Teremtés: beszédfolyamatÁtláthatlan ajtók
XXI/9.

Bíró Tímea:
Fontossági sorrend
Szökés
Kerényi Tamás:
Az utolsó hullapóz
„Az itt megéltek folytathatatlanokká váltak” – Bozsik Péterrel Patócs László beszélget
Juhász Zsuzsanna:
Ellenségképzés
Kántor Zsolt:
Minden hang egy-egy illat-billentyű
Elkalandozás
Összehasonlító program
Sisakos Fanni:
A vendég
Impresszió
Titok

Gégemetszés
XXI/8.

Szilágyi Máté:
Újjászületés
L. Móger Tímea:
Gégemetszés
Senka Marić:
Test-kincugi
Wilhelm József:
Fokról fokra
Juhász Zsuzsanna:
Amikor a férfi ágyékkötőt…
Debreczeny György:
gólya hozta a sört
Smit Edit:
Csontritkulás
Verebes Ernő:
Hátradőlve
Kántor Zsolt:
Napabrosz
Memória-molekula
Kavicsfény
Szabó Dárió:
A betű forog, a sírásó nem pihen

Visszaság
XXI/7.

Jódal Kálmán:
Élveteg posztótájakon
Szabó Dárió:
Vissza

Bagdal Zoltán:
tézis
Ványai Fehér József:
A Rózsák terén
Bozsik Péter:
Zombi a tóból
Orcsik Roland:
Tor (regényrészlet)
Vasa Pavković:
Pihenőhely
Kántor Zsolt:
A kontextus bábjai
Benes László:

Postlinguitas V.: Csapdában Postlinguitas VI.: Megvilágosodás
Postlinguitas VII.: Homo novus

Azonosítás
XXI/6.

Sinkovits Péter:
Azonosítás (regényrészlet)
Kozma Szabolcs:
A Tisza partjáról
Shelley hamvasztása
Bozsik Péter:
Anyám, a lázadó
Bartha György:
jelenés
elszántság
szédülten
Juhász Zsuzsanna:
És?
Értelemveszteség
Az idealista filozófusok
Filozófia-maradék
Éhes kisgyermek
Benes László:

Postlinguitas III.: Nyelvbúvár a vártán
Postlinguitas IV.
: Avaddon

Wilhelm József:
Amikor a dölyf megsebződik
Bolondja vagyok a létnek

Nevezetlenek
XXI/5.

Verebes Ernő:
Megoldás boldogságra
Kántor Zsolt:
A Hold centripetális gyorsulása
Benes László:
Postlnguitas I: Özönvíz
Postlnguitas II: Halhatatlan irodalmárok
Gergely Tamás:
Rémálmaim. Prága felé
Rémálmaim. Zuhanás. Bossert
Rémálmaim. Helyet foglal apám
Szalai Andor:
Galamb vagy gelemb?
Debreczeny György:
félreolvasások 31.
félreolvasások 32.
félreolvasások 33.

Ahogyan a madarak
XXI/4.

Kormányos Ákos:
Légzéstechnika
Takács Nándor:
Allegória
Gergely Tamás:
A sebzett galamb
Boca do Inferno
Dvořák
Srebrenica, kurdok
Juhász Zsuzsanna:
Álmodtató
Szabó Réka Dorottya:
lineáris
Törteli Réka:
porból hullámokat
Landolás
Draginja Ramadanski:
Vidohvat

Kopogás nélkül
XXI/3.

Czirok Ferenc:
lepkék és szellemek
a szellem szépsége
ballada a lepkéről. 1994
porral takart
Lázár-Szűcs Anikó:
András
Ez a város láthatatlan
Ferenc

Szögi Csaba:
Egy gyönyörnek helyébe
Bartha György:
sürgöny
körkép
önarckép
Smit Edit:
Visszajátszás
Egy garancialevél hitelesítése
Wilhelm József:
A stratégia művészete

Prazna gnezda
Sedmog dana

Vidohvat
XXI/2A-C

Egyenarcú
XXI/1.

Szabó Réka Dorottya:
mint a méhek
herbárium
március huszonnyolc
Kántor Zsolt:
A história szövegszerűsége
Hernyák Zsóka:
Csibefalat
Bartha György:
az emlékezet
sóhaj
kísértés
Juhász Zsuzsanna:
Felporladás
Esték, házfalak, homlokok
Elégia
Égvíz
Debreczeny György:
a porondon (porrongyon) hajlong kollázsok Beszédes István verseiből

Abroszórák
2019/12

Kormányos Ákos:
Mellkasomban a tér
Juhász Zsuzsanna:
Képeslapok Lautréamont-nak
Az öreg törvényszolga póza
Dipl. üzenet
Meghívó
Arasz
Decres
Vigasztaló
Gergely Tamás:
Medvezsegorszk
(Tizenhárom perc II.)
Debreczeny György:
röpgyakorlatok
Kántor Zsolt:
Kulcsár Szabó Ernő 70 pillanata
Balázs Attila:
Vörös vicc
Miomir Milinković:
Név
Megszállottság
Halmosi Sándor:
U Oslu je video
Oslóban látott
Julija lepotica
Júlia szépleány
Balázs F. Attila:
Csendélet
Atila Balaž F.:
Mrtva priroda
Balázs F. Attila:
Villon Nyakkendője
Atila F. Balaž:
Vijonova kravata

A pillanat halott
2019/11

Snežana Bukal:
Leszbosz-sziget
Gergely Tamás:
Lovisa Ulrika kertjében
(
Tizenhárom perc I.)
Benedek Miklós:
Egy ember meghalt
Kántor Zsolt:
70 rajzszeg
N. Czirok Ferenc:
A szökőkút
Kovács Smit Edit:
Előkészület 2.0
Balázs Attila:
A csomagoló Krisztus
Sinkovits Péter:
Szabad járás
Verebes Ernő:
Pulzus
Ványai Fehér József:
Gonosz szél
Szabócenti
Móger Tímea:
Élethalál után
Debreczeny György:
csendesen
föld-foltos ruhában
holnap majd végigjárod újra
századszor járom körül – versek Szűgyi Zoltán A lélek elindul c. kötete nyomán
Szalai Andor
Rózsapiros
Bármikor, bárkivel, bármi, bárhol megtörténhet… – Bozsik Péterrel és Szilasi Lászlóval Szarvas Melinda beszélget
Törteli Réka:
Kártya

Stars and stripes
2019/10

Balázs Attila:
Amerika felfedezése
Nagy Abonyi Árpád:
Stars and Stripes. Amerikai útinapló – részlet
Szögi Csaba:
A Föld feletti város alatt (horror vacui)
Hernyák Zsóka:
Öt sikertelenség
Egy [Jani, miközben...]
Kettő [Még ha kutya is...]
Három [Lehet, hogy Géza...]

Négy [Lilla csak negyedik...]
Öt [Péter, miközben...]
Horváth Ottó:
Ulla talpa
Ulino stopalo

Kibergólyahír
2019/9

Celler Kiss Tamás:
eredettörténet

Jódal Kálmán:
Üde gyűletethab
Bíró Tímea:
Elválás
Az őszinteség jutalma
Úszó dagály
Döme Szabolcs:
Bonaventurianum
Szabó Réka Dorottya:
triptichon
Törteli Réka – Szögi Csaba: magzatbor

Tuvalu
2019/2-3C

Szűgyi Zoltán:
Tiszavirág
Zoltan Siđi:
Tisin cvet
Đorđe Kuburić:
Robaj
Đorđe Kuburić:
Huk
Falcsik Mari:
Szilárdabb sziluettek emlékezete
Mari Falčik:
Sećanja na obrise
Snježana Rončević:
Forrás

Snježana Rončević:
Izvor
Babics Imre:
Tuvalu 5.
Tuvalu 5.
Gojko Božović:
Éhes a tener
More je glando
Đorđe Kuburić:
A legmélyéig
Do dna
Szűgyi Zoltán:
Hű árnyék
Verna senka
Snježana Rončević:
Klepszidrával írva
Klepsidrom je zapisano
Falcsik Mari:
Kelet keresztje
Krst Istoka
Gojko Božović:
Tuvalu 4.
Tuvalu 4.
Babics Imre:
Tuvalu 4.
Tuvalu 4.

Podcast
2019/8

Kántor Zsolt:
Podcast
Hernyák Zsóka:
Állomány
Filip Tamás:
Ha már idehívtuk szegényt
Nem a falak, nem a mennyezet
Vissza a csöndbe
Van elég mag
Hárman
A völgy felett
Debreczeny György:
beszélgetni lehetetlen
lehetne várni
miközben
ide vezetett minden
Hegedüs Benjámin Jutas:
Rejtekezés
Ványai Fehér József:
Ellobban a Nap
Keletkezés, történet

Tuvalu
2019/2-3B

Falcsik Mari:
Kiszolgáltatva
Prepušteno
Snježana Rončević:
A minden az egyben
Sve je u jednom
Babics Imre:
Tuvalu 3.
Tuvalu 3.
Gojko Božović:
Tuvalu, 3
Tuvalu, 3.
Szűgyi Zoltán:
Mi sosem leszünk lelki koldussá
Mi nikad nećemo biti duhovni prosjaci
Đorđe Kuburić:
Hebridák
Hebridi

„Digital Canaan”
2019/5

Vasagyi Mária:
Ó, micsoda ópusz muzikum!
Bicskei Flóra:
Donald Zandtner
Feszítőerők a mélyben
Losoncz Alpárral beszélget Virág Zoltán
Döme Szabolcs:
B urself
Lázár-Szűcs Anikó:
Egy rakás befejezetlen mondat
Borbála
Júlia
Viktória
Wilhelm József:
Egy dal zümmögésében
Milan Dunđerski:
Halottas játékok
Beszédes István:
Belsőeste
Éjjelente
A rinocérosz idomára
Jár közöttünk
L. Móger Tímea:
Szeretni
Kántor Zsolt:
Retinaszkenner
Íriszdiagnosztika
Ad acta

Tuvalu
2019/2–3A

Babics Imre:
Kegyetlen só
Okrutna so
Gojko Božović:
Tuvalu 2.
Tuvalu 2.
Falcsik Mari:
Színtiszta szofisztika
Čista sofistika
Snježana Rončević:
Kalászvillanások
Odblesak klasja
Szűgyi Zoltán:
Ha szél támad
Ako grune vetar
Đorđe Kuburić:
Az emlékezés pompa
Sećanje je raskošno
Szűgyi Zoltán:
Ballada egy süllyedő világért
Balada za jedan svet što tone
Đorđe Kuburić:
Dečak iz vode
A víz gyermeke
Falcsik Mari:
Tuvalu//2value
Tuvalu//2value
Snježana Rončević:
A vízjáró genealógiája, avagy folyami út tuvaluba
Rodoslov putnika vodom ili put za tuvalu tekućicom
Babics Imre
Tuvalu
Tuvalu
Gojko Božović
Tuvalu
Tuvalu

Játszó terek
2019/1

Jódal Kálmán:
The Perfect Drug, avagy gyógytabi szörnyeknek
Hernyák Zsóka:
Összetartozunk
„Nem cicomázunk, teljes keménységgel megyünk bele a dolgokba”
– Virág Zoltánnal a Próbára tett emlékezet fölött Balázs Attila beszélget
Bartha György:
esti csevegés
fejfájás
utasok
(nagyapám emlékére)
a borostyán-hasonlat
Wilhelm József:
A legkevesebb felé
Hetedhét határon innen
Szalai Andor:
Takarj be
L. Móger Tímea:
Játszó terek

Lakható problémák
2018/12

Celler Kiss Tamás:
egy jubileum másnapja
Döme Szabolcs:
Samsara Bár
Vasagyi Mária:
„atölié üvegezett fenesztrái mögött”
Kántor Zsolt:
A jelen folydogáló múltja
Đorđe Kuburić:
Világfájdalom
Reggae
Északi szeszek
Snježana Rončević:
Melegség
Keletkezések
Gojko Božović:
A víz felett
Az ostromlott város
Környező istenségek

A tekintet szomorúsága
2018/11

Sinkovits Péter:
A tekintet szomorúsága
Kovács Smit Edit:
Kapcsolat
Holdpálya
Vonalkód
Szalai Andor:
Farkas
Radivoj Šajtinac:
Ragyogás
Đorđe Kuburić:
Tücsök
Kántor Zsolt:
Hogyan idézzük fel, amit félretettünk?

Kavicsok nyugovása
2018/10

Tóbiás Krisztián:
Kicsi gyíkocskák napoznak a lövészárokban (1999–2001) – naplóregény-részletek
Đorđe Kuburić:
Csak álmodni
Kavicsok nyugovása
Snježana Rončević:
Lányos anya
Szuvenír Almatiból, avagy a lélek utazni vágyik
Gojko Božović:
Az utolsó fénykép apámmal
A város
Kerítések
Kovács Smit Edit:
Ősi függőség
Hullócsillag
Tanulság

Földelés
2018/9

Bíró Tímea:
Nálam tönkremenne minden
Hosszú (részlet)
Vasagyi Mária:
„Csak a nemlétezőben létező”
Celler Kiss Tamás:
ami bejárható
ami megmagyarázható
Hernyák Zsóka:
Jönnek a mínuszok
L. Móger Tímea:
Négyelem I-IV.
Öl(el)és
Földelés
Régszomj
Parázson

Minden mozog
2018/8

Benedek Miklós:
Mese
Jelena Lengold:
Rés
Snježana Rončević:
Andersen félénksége
Milan Dunđerski:
A deduktív fa
Törteli Réka:
minden mozog
vénasszonyok nyara
Nedeljko Terzić:
Hová jut a lelkünk

Jardin bleu
2018/7

Lázár-Szűcs Anikó:
Jardin bleu
Vadhús
Döme Szabolcs:
Fejbunker III. (Első személyű gyerekhang)
Kormányos Ákos:
Hiányzik, ahogy összeomlasz
Hamadrüasz
@Riae
Szalai Andor
A hangod
Wilmelm József:
Visszapillantás nélküli térben
Útbaigazítás
Recehúzgálás után

Álló végtelen
2018/6

Nagy Abonyi Árpád:
Szép új világ
Beszédes István:
Álló végtelen
N Czirok Ferenc:
Zümmögj akár a légy
felparázslik / itt a földön is
Kántor Zsolt:
Plankton
Betűtípusok kertje
Vasko Popa:
Borostyán
A krumpli
A szék

Halottak könyve
2018/5

Bicskei Flóra:
Petra
Verebes Ernő:
Gömbérzék
Sinkovits Péter:
Mint a halottak könnye
Bartha György:
idill
te
Wilhelm József:
Kreált kötelezettségek
Đorđe Kuburić:
Tisza

Törölmények
2018/4

Vasagyi Mária:
„Törölmények és újrafirkantások…”
Sinkovits Péter:
Ezekkel a bábukkal meg mi legyen?
Celler Kiss Tamás:
mifelénk a pandák
az elmozdulás lehetőségei
ami elveszíthető
ami folytatható

Irányok
2018/3

Jódal Rózsa:
Bőr
Bíró Tímea:
Irányok a boldogság felé Visszahúzódás
Kántor Zsolt:
Felpattant kavics
A könnyező szék
Szellőztetés
A rajzlapot megfordítja a szél
N CzirokFerenc:
Huszonöt szezon, huszonöt pofon
Álom és ébrenlét között

Lepréselt lepke
2018/2

Kántor Zsolt:
Lepréselt lepke
Gyűrt zsebkendők tunkolása sárga és kék festéktócsákba
Vasagyi Mária:
Fotoszintézis vezényelte földzene
Bíró Tímea:
Testében dübörgő lovak
Törteli Réka:
paranoiás század

Egy másik dimenzióban
2018/1

„A jó program hibátlan, a jó vers pedig hibás” – Jónás Tamással Mészáros Anikó beszélget
Szűkszavúan, de szókimondóan – Böndör Pállal Virág Zoltán beszélget
A lelkiismeret kifinomult érzékenysége – Végel Lászlóval Virág Zoltán beszélget
A haza országhatárnyi kapuja
– Szűgyi Zoltánnal Virág Zoltán beszélget
Átzökkenni egy másik dimenzióba
– Szajkó Istvánnal Virág Zoltán beszélget